بازرسی از مراکز و سیلوهای خرید گندم سروآباد

با توجه به اتمام خرید گندم تضمینی، از مراکز و سیلوهای خرید گندم در شهرستان سروآباد بازرسی شد


 به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: با حضور کارشناس استاندارد و نمایندگانی از اداره صمت، شبکه بهداشت و جهاد کشاورزی از انبار و سیلو تمام مکانیزه کارخانه آرد  سروآباد بازدید شد و در این بازدید مسوول نمایندگی استاندارد شهرستان سروآباد تذکرات لازم را در خصوص استاندارد بودن آرد مصرفی داد.

گفتنی است مدیر مرکز خرید گندم ضمن اعلام اتمام عملیات خرید گندم تضمینی اظهار کرد: در طول فصل خرید مقدار 1070 تن  گندم از کشاورزان خریداری و در سیلوها نگهداری می گردد.