به روز رسانی استانداردهای احراز هویت در بازارهای مالی

احراز هویت افراد و مالکیت در شفافیت و امنیت تبادلات مالی اصل اساسی است. شناسه شخصیت حقوقی (LEI) این شفافیت را میسر می سازد و فهرست جهانی فعالان بازار مالی که در دسترس عمومی باشد را ایجاد می نماید. وجود این شناسه مرهون استانداردهای ایزو است که برای تناسب بیشتر با آینده بازارهای مالی به روز رسانی شده است.  

همه ما بحران مالی جهانی سال 2008 را به یاد داریم که چالش شناسایی و ردیابی معاملات در سامانه های مالی جهان را برجسته کرده بود. استاندارد ISO17442 با داشتن روش منحصر به فرد و بدون ابهام در شناسایی اشخاص حقوقی، این امکان را به تنظیم کنندگان مقررات در جهان می دهد تا با گردآوری اطلاعات از منابع مختلف درباره آنها، معضل شناسایی را بر طرف کنند.

به همین منظور مجمع همکاری های اقتصادی بین المللی (گروه G20) ایجاد شناسه شخصیت حقوقی (LEI) را الزامی کرد. این شناسه 20 کاراکتری منحصر به فرد به اطلاعات مهم مربوط به نهاد طرف معامله مانند مالکیت و ساختار آن متصل می شود. روش ایجاد این کدها در استاندارد ISO 17442 که به تازگی روزآمد شده تعریف شده است. این استاندارد که در اصل به صورت یک مدرک مستقل منتشر شده بود  اینک در دو بخش ارایه شده تا اطلاعات و شفافیت بیشتری ارایه دهد و از ادامه پاسخگویی و رفع نیازهای این بخش اطمینان حاصل شود.

استاندارد ISO 17442-1، خدمات مالی – شناسه شخصیت حقوقی (LEI) بخش 1: تکالیف، حداقل عناصر شفاف و بدون ابهام طرح شناسایی نهاد حقوقی مرتبط با هرگونه نقل و انتقال مالی را مشخص می کند. این اطلاعات شامل بانک ها، شرکت های مالی، سازمانهای صادرکننده اوراق بهادار، افراد ثبت شده در بورس، صندوق های بازنشستگی و غیره می باشد.  

استاندارد ISO 17442-2، خدمات مالی – شناسه شخصیت حقوقی (LEI) – بخش 2: درخواست گواهی های دیجیتال، بخش اول را با مشخص کردن نحوه اعمال شناسه شخصیت حقوقی در گواهی های دیجیتال تکمیل می کند.        

به گفته David Broadway هماهنگ کننده گروه کاری کارشناسان تدوین استانداردهای فوق، این استانداردها با برای شفافیت و انعکاس هر چه بیشتر سیاستهای جدید و تجارب کسب شده پس از نخستین انتشار، مورد بازبینی قرار گرفته اند. 

استانداردهای ISO 17442-1 و ISO 17442-2 توسط گروه کاری 4 کمیته فنی خدمات مالی ISO/TC 68، کمیته فرعی 8، "داده های مرجع برای خدمات مالی" تدوین شده است. مسئولیت اداره دبیرخانه این کمیته فنی بر عهده استاندارد سوئیس قرار دارد.  

منبع: سایت ایزو

مترجم : سعید حسنی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل