رسیدگی به شکایات

فعالیت سامانه جامع 1517 برای رسیدگی به شکایات مردمی در ارتباط با کالاهایی است که مشمول استاندارد اجباری هستند. سامانه تلفن گوياي 1517 براي مشتريان و مردم عزيز اين امكان را فراهم ميسازد كه با وارد كـــردن مشخصات فردي به صورت  صــوتي اطلاعات خود را در سامانه شكايات ثبت كنند و بعد از بررسي توسط كارشناسان اداره كل نتيجه شكايات به شاكيان ابلاغ خواهد شد.همچنين شاكيان مي توانند با وارد كردن كد پيگيـري شكايت ثبت شده كه خود سامانه در هنگام ثبت به متقاـي به صورت اتوماتيك اختصاص ميدهد از وضعيت درخواست شكايت مطلع گردند.