قوانین و مقررات در لیست زیر مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به سازمان ملی استاندارد ایران آمده است. جهت مشاهده جزییات قوانین بر روی آن کلیک نمایید.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد 600 KB