قوانین و مقررات در لیست زیر مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به اداره کل استاندارد آمده است. جهت مشاهده جزییات قوانین بر روی آن کلیک نمایید.
قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران 125 KB