همایش ها و سمینارها مراسم روز جهانی استاندارد- 28 مهر ماه 95