پرسش های متداول
بازه زمانی مورد نظر برای ارائه مدارك تعیین واحد نمونه را اعلام فرمائید.

سوابق عملكرد یك ساله از تاریخ 31 خرداد ​سال قبل تا 31 خرداد ماه سال مورد ارزیابی، بررسی می گردد.

​مدت زمان اعتبار گواهی تاییدیه ایمنی آسانسور چقدر است و پس از اتمام اعتبار چه باید كرد؟

​یك سال می‌باشد و جهت بازرسی ادواری و دریافت گواهینامه معتبر جدید باید از طریق شركت نصاب كه در حال حاضر خدمات سرویس و نگهداری را به عهده دارد باید پیگیری نمود.

​استاندارد اجباری چیست؟

​طبقه قانون، موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آئین کار فراورده هایی را که از نظر ایمنی و یا حفظ سلامت عمومی مضر می باشد اجباری نماید. در این صورت اعمال هر گونه نظارت در اجرای صحیح استاندارد از وظایف موسسه است. این نظارت ها شامل نمونه برداری، آزمایش، ارشاد و راهنمایی فنی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان و بالاخره توقیف کالاهای خارج از استاندارد و پیگیری قانونی از طریق مراجع قانونی می باشد. لیست فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری در روزنامه های رسمی کشور و همچنین از طریق موسسه استاندارد و ادارات تابعه اعلام می گردد.

​تدوین چگونه انجام می شود ؟

​ا انتخاب موضوع پیشنهادی توسط افراد حقیقی و حقوقی جهت تدوین طبق استانداردهای بین المللی و معتبر از نظر موسسه استاندارد و تصویب آن توسط کمیته برنامه ریزی موسسه، تدوین اقدام به دعوت از اساتید دانشگاه، تولید کنندگان و در آن موضوع نموده و طی کمیسیون اولیه و کمیسیونهای فنی موضوع پیشنهادی طبق استاندارد انتخاب شده بررسی و در زمان تعیین شده پیش نویسی آن پس از تصویب در کمیسیون نهایی برای طرح و کمیته ملی به مدیریت هماهنکی تدوین موسسه ارسال می گردد. پس از تصویب پیش نویسی در کمیته ملی و اصلاحات لازم را بر روی پیش انجام داده و با تهیه روی جلد به همراه دو دیسکت مربوطه برای مدیر کل هماهنگی تدوین ارسال و پس از تعیین شماره استاندارد ملی یک نسخه از استاندارد مربوطه برای چاپ به اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی موسسه ارسال می گردد.​​چنانچه پاسخ پرسش خود را در لیست بالا مشاهده نمی کنید، از طریق این فرم پرسش خود را ارسال نمایید.