Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am

عملكرد كاركنان اداره كل را در ارائه خدمات چگونه ارزيابی می كنيد؟


آمار بازدید 799099 116

چهارشنبه 10 خرداد 1396

اطلاعیه

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

سه مورد باسکول در کردستان پلمب شد

ﺳﻪشنبه 23 آذر 1395

نهمین دفتر ارتباط با استاندارد در مرکز رشد دانشگاه کردستان راه اندازی شد

سنندج

امــروز