آزمایشگاه های همکار آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ایران
1

لیست آزمایشگاه های همکار استانی

نام آزمایشگاه فرآورده‌های قابل آزمون تلفن
ارم هادی نور برق و الکترونیک (سیم برق) 087-35155048
اندازیاران ماندگار ساز ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33238998
ایده کاران سنجش نوین اوزان سنگین 09356619599
ایمن آزمای راژان کردستان مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-33383593
ایمن سازان روژ سنه مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-33622780
آبریزان سازه زریبار اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش (وسایل توزین) 087-34529704
آرتا آزمون سنندج ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33125673
آزما ایمن سازان سقز مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 09184539434
آزما پویا دانش بانه مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 09183743655
آزما طرح زاگرس ساختمانی و معدنی (بتن آماده، سنگدانه، خاک) 087-33625805
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان ساختمانی و معدنی (بتن آماده، انواع سنگدانه، آجر رسی، موزائیک، خاک و کاشی) 087-33620487
آزمون پی سنندج ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33620132
آزمون گروس مبتکران ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 09181701822
بنیان پرتواندیشه سقز مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-36271801
بهبود آزمای صدرا صنايع غذايي و ميكروبيولو‍ژي( صنايع لبني) 087-33239800
پاک آرا سنندج صنایع غذایی و میکروبیولوژی (صنایع لبنی) 087-33383293
پاک نیاز صنعت سنه مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-35533375
پایش سنجش پالیز غرب اوزان و مقياسها و وسايل سنجش (وسايل توزين) 087-35526462
پنجره آریا ساختمانی و معدنی (تست پروفیل‌های U-PVC) 087-33384466
پویا راهکار کیان اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش (وسایل توزین) 087-33232780
پیشرو ازمای زریبار مریوان مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-34524211
تحلیل خاک و پی ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33184885
تعاونی 3468 آلا صنعت خودرو مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-33231732
جنیان قروه مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-35225650
جهاد زمزم شیمی و پتروشیمی (لوله‌های پلی اتیلن) 087-33383518
خاک و بتن کردستان ساختمانی و معدنی (بتن و انواع سنگدانه) 087-33383766
دشت لوله شيمي وپتروشیمی (لوله‌هاي پلي اتيلن) 087-35155033
راژ سازه گستر اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش (وسایل توزین) 087-33155344
رامان خاک و پی ساختمانی و معدنی (بتن، سنگدانه و آسفالت) 087-33243283
زاگرس پلاست غرب شیمی و پتروشیمی (لوله‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن) 087-35247114
زرین بنا پارسیان ساختمانی و معدنی (تست پروفیل‌های U-PVC و HPVC) 087-35155009
زمین آزمای کردستان ساختمانی و معدنی (بتن آماده)
ساخت آزما ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33565384
سازه آزمون کردستان ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33384622
سنجش پی ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33225149
سوران کار کردستان مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-33360066
سیمان کردستان ساختمانی و معدنی (سیمان) 087-38238005
صنعت گاز خودرو سنندج مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-33225408  
صنعتگران خودرو آبیدر سنندج مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-33184211
کارا آزما کردستان ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-3312777
کاردان صنعت ممتاز بدر مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-35222109
کاردوخ خودرو چهل چشمه مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-38722832
کیفیت پژوهان باختر شیمی و پتروشیمی (فرآورده‌های نفتی) 087-33231337
کیفیت آزمای کردستان شیمی و پتروشیمی (تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی) 087-34662572
گاز خودرو ایمن مریوان مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-34613606
گاز خودرو آزما کردستان مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 087-36270243
ماد گستر سقز مکانیک و فلز شناسی (تست هیدرو استاتیک مخازنCNG خودرو) 08736248398
معاونت بهبود دام سازمان جهاد کشاورزی صنایع غذایی و کشاورزی (خوراک دام و طیور) 087-33661671
مهبد خاک و سازه آبیدر ساختمانی و معدنی (بتن آماده)
نیک پلیمر شیمی و پتروشیمی (لوله‌های پی وی سی) 087-36323481