آزمایشگاه همکار زمین آزما تایید صلاحیت شد

گواهينامه آزمايشگاه همكار زمين آزما در كميته فني آزمايشگاه همكار، آبان ماه امسال صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: با توجه به سياست اداره كل استاندارد استان كردستان و مصوبه شوراي فني، مبني بر الزام دريافت گواهينامه توسط كليه آزمايشگاه‌های همكار در زمينه مصالح ساختماني ، آزمايشگاه زمين آزماي كردستان در زمينه بتن آماده در كميته فني آزمايشگاه همكار آبان ماه جاري مورد تأييد صلاحيت قرار گرفت.