آزمون شش مورد باسکول همکف در مرزهای استان

در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، کارشناسان اداره‌ی اوزان و اندازه‌شناسی استاندارد استان کردستان از مرزهای استان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: کارشناسان اداره‌کل با توجه به رسالت خود به مرزهای سیرانبد بانه و باشماق رفتند و ضمن بازدید از آزمایشگاه‌های همکار مستقر در مرز، باسکول‌های همکف را نیز از نظر صحت عملکرد آزمون کردند.

گفتنی است در این بازدید یک مورد باسکول در مرز سیرانبند و پنج مورد دیگر در مرز باشماق آزمون شد.