آموزش بهورزان خانه بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان سروآباد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در راستای ترویج و آموزش استاندارد دوره آموزشی آشنایی با استاندارد سازی در شبکه بهداشت سروآباد با حضور بهورزان خانه بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان سروآباد برگزار شد.

بر اساس این گزارش: در این دوره ضمن تشریح تعاریف استاندارد و نحوه استاندارد سازی کالا و خدمات بر لزوم استفاده از کالاهای دارای نشان استاندارد تاکید شد و با اشاره به سامانه 10001517 نحوه استفاده از این سامانه جهت کنترل اعتبار و اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد کالاها آموزش داده شد.