آموزش و پرورش بهترین مروج استاندارد است

جلال سجادی رییس استاندارد مریوان گفت: آموزش و پرورش بهترین مروج استاندارد در گسترش این فرهنگ در جامعه می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، در دیداری که رییس استاندارد مریوان با رییس آموزش و پرورش این شهرستان داشت به نقش خطیر آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ استاندارد میان دانش آموزان اشاره شد.

سجادی عنوان کرد: آموزش و پرورش بزرگ ترین محل و مکان ترویج و نشر فرهنگ در جامعه است که بسیاری از مشکلات و معظلات با برنامه ریزی در خصوص آموزش این فرهنگ تحقق می یابد.

وی افزود: تفاهم نامه‌ای در قالب دفتر ارتباط با استاندارد بین آموزش و پرورش و استاندارد با هدف تعامل دو سویه منعقد شده که خواستاریم  در تمام زمینه ها به ویژه آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد سازی میان دانش آموزان اجرایي شود.

در ادامه عرفانی رییس آموزش و پرورش مریوان ضمن اعلام آمادگی در خصوص استاندارد سازی و ترویج فرهنگ استاندارد گفت: از تمامی ظرفیت ها برای ترویج این مهم استفاده خواهیم کرد.