آموزش کارشناس کنترل کیفیت آزمایشگاه همکار دانشگاه آزاد

در راستای آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان کنترل کیفیت، اداره‌کل استاندارد کردستان اقدام به آموزش این کارشناسان در ارتباط با استاندارد و آزمایشگاه در سال جاری کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، طبق گزارش کارشناسان آزمایشگاه  غذایی و میکروبی اداره‌کل، کارشناس کنترل کیفیت آزمایشگاه همکار دانشگاه آزاد آموزش های لازم را در زمینه آزمون انواع فرآورده آرد گندم توسط کارشناسان مربوطه آزمایشگاه غذایی و میکروبی در آزمایشگاه اداره کل دید.