ابطال پروانه‌ی کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد توليدي راسن صنعت اراک استان مرکزی

پروانه‌ كاربرد علامت استاندارد اجباری واحد توليدي راسن صنعت اراک استان مرکزی با فرآورده « یخچال فریزر بدون برفک خانگی با منطقه آب و هوایی معتدله با حجم کل 429 لیتر و بازده انرژی C » به شماره 8639809926 ابطال گردید، لذا مطابق با قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران توليد، توزيع، تمركز و عرضه محصول فوق در سراسر كشور ممنوع مي باشد.