ابطال پروانه‌ی کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد تولیدی گام پوشان دلیجان استان مرکزی

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد توليدي یاسمین گستر دلیجان استان مرکزی با فرآورده « عایق رطوبتی بام دولایه نوع BOF ویژه مناطق معتدل و گرمسیری» به شماره 8648791948 از تاریخ 16/11/95 ابطال گرديد. لذا مطابق با قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران توليد، توزيع، تمركز و عرضه محصول فوق در سراسر كشور ممنوع مي باشد.