اجرای شیوه‌نامه کنترل موثر و مستمر واحدهای نگه داری گندم تولید آرد و نان در کردستان در راستای اجرای شیوه‌نامه کنترل مستمر و موثر واحد های نگه داری گندم و تولید آرد و نان، گشت مشترک بازرسی از سیلوهای نگهداری گندم شهرستان قروه در آذر ماه سال جاری با حضور نمایندگان استاندارد، صنعت و معدن، غذا و دارو و اداره غله صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از نماینده استاندارد در شهرستان قروه  در  بازرسی انجام شده از کندوهای ذخیره گندم نمونه برداری بعمل آمد و وجود آفات انباری در این نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت.