اجرای گشت مشترک نوروزی در شهرستان بیجار

در راستای حمایت از مصرف کنندگان و در قالب طرح طاها تعداد 40 نمونه نکتار در طعم‌های مختلف با نام‌های تجاری شادلی، سن‌ایچ، لیونا، تکدانه، سان‌استار، پدیده، اُنیک، ساندیس،به‌تک از ده مرکز توزیع و عرضه محصولات مذکور در شهرستان بیجار خریداری و جهت انطباق با استاندارد مربوطه به آزمایشگاه ارسال شد.