اخبار کوتاه

سرپرست اداره حقوقی و ارزیابی عملکرد خبر داد:

*مراحل اولیه ارزیابی عملکرد اداره‌کل استاندارد استان کردستان در بند شاخص‌های عمومی و اختصاصی در اردیبهشت ماه سال جاری پایان یافت.

*امسال 30 مورد اوزان سنگین در سطح استان کردستان توسط اداره‌کل استاندارد کردستان انجام گرفت.

*اوزان سبک در شهرستان‌های سنندج و دیواندره مشغول به فعالیت است.