ارزیابی سه شرکت بازرسی همکار استاندارد

مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: اوایل سال 96 سه شرکت بازرسی همکار استانی با حضور اداره‌کل استاندارد کردستان ارزیابی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان گفت: یکی از اهداف سازمان ملی استاندارد ایران بهره گیری از پتانسیل شرکتهای بازرسی جهت نظارت بر کیفیت محصولات است و در این راستا استاندارد کردستان به ارزیابی سه شرکت بازرسی به منظور همکاری با این دستگاه پرداخته است.

وی در خصوص تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار عنوان کرد: پیرو تصمیمات گرفته شده در کمیته فنی مقرر گردید، 10 مورد آزمایشگاه توسط استاندارد کردستان آزمون شود، در این کمیته با درخواست تایید صلاحیت شرکت بازرسی و نمونه‌برداری پایش کیفیت نیکا و آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودرو در شهرستان سقز موافقت شد.

مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت در این کمیته اظهار داشت: شش مورد گواهینامه تایید صلاحیت شده آزمایشگاه‌ در زمینه‌های مختلف شامل آزمایشگاه‌های راژ سازه گستر در زمینه آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش، نیک پلیمر در زمینه لوله های پی وی سی، ساخت آزما در زمینه بتن آماده، آبریزان سازه زریبار در زمینه آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش، کیفیت آزمای کردستان در زمینه فرآورده های نفتی و آزمایشگاه سنجش پی در زمینه بتن آماده و خاک، تمدید شد.

مدیرکل استاندارد استان کردستان در پایان تصریح کرد: با توجه به عدم برآورده سازی الزامات، گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار آزمون سیمان کردستان و آزمون زرین بنا پارسیان در زمینه پروفیل یو پی وی سی ابطال شد.