اسباب بازی های ایمن برای کودکان

Playing safe with kids toys

دور نگه داشتن کودکان از خطرات، موضوعی است که همیشه ایزو در تدوین استانداردهای بین المللی برای ایمنی اسباب بازی ها به آن توجه دارد.

اسباب بازی ها اگرچه برای بازی ساخته شده اند، اما از خطرات پنهانی زیادی از جمله لبه های تیز، سیم و یا قطعات کوچک نیز برخوردارند. اسباب بازی های ساده نیز اگر به درستی طراحی یا ساخته نشوند، می توانند صدمات بزرگی ایجاد کنند. نسخه جدید استاندارد ایزو در زمینه ایمنی اسباب بازی به تازگی منتشر شده تا ایمن بودن اسباب بازی ها را در سطح مهمترین مسائلی که باید به آن توجه داشت، حفظ کند.

استاندارد ISO 8124-1 با عنوان ایمنی اسباب بازی- بخش 1: جنبه های ایمنی مرتبط با خواص مکانیکی و فیزیکی، تعیین کننده الزامات و روش های آزمون برای اسباب بازی های مورد استفاده کودکان زیر 14 سال و طول عمر مناسب این اسباب بازی ها می باشد. این استاندارد معیارهای قابل قبول برای ویژگی های ساختاری اسباب بازی ها نظیر شکل، اندازه و حد فاصل، همچنین ویژگی های خاص برخی اسباب بازی ها مثل زاویه نوک اسباب بازی های سواری را مشخص می کند. همچنین شامل هشدارها و دستورالعمل های مناسب برای استفاده نیز می باشد.

این استاندارد توسط کمیته فنی ISO/TC 181، ایمنی اسباب بازی ها تدوین شده که مسئولیت دبیرخانه آن بر عهده استاندارد دانمارک (DS)می باشد. برای تهیه مجموعه های این استانارد به پرتال ایزو به نشانی www.iso.org مراجعه کنید.

 

منبع: سایت ایزو

مترجم: پریسا فقیهی