اطلاعات لازم برای خرید ماست استاندارد

در استاندارد ملی ماست ویژگیهای حسی ، فیزیکی و شیمیایی و میکروبی برای فراورده مورد قبول سازمان ملی استاندارد قید شده است و همچنین شرایط لازم برای نمونه برداری، روشهای آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری ماست توضیح داده شده است.

 فرآورده ماست شامل انواع مختلفی به شرح زیر است:

 ماست ساده= فرآورده حاصل از تخمیر لاکتیکی شیر با باکتری های سنتی ماست است.

-از نظر ژله ای بودن بافت:

  ماست قالبی =در این ماست مراحل ژل بندی (گرمخانه گذاری و تخمیر) و سرد کردن آن در ظروف بسته بندی انجام می شود و بافت ماست قالب ظرف را به خود می گیردو بر خلاف ماست هم زده دارای ساختار ژل می باشد. 

   ماست هم زده= در این نوع ماست مراحل تخمیر و هم زنی ژل در مخزن تخمیر انجام شده و سپس بسته بندی صورت می گیرد.

- ازنظرگرمادیدن:

 ماست گرمادیده= در این نوع ماست گرمادهی پس از دوره تخمیر به منظور غیر فعال کردن میکروارگانیسم های آغازگر و از بین بردن آلودگی های ثانویه و در نتیجه افزایش  مدت زمان ماندگاری ماست ، صورت می گیرد.

 ماست گرماندیده=  در این نوع ماست مرحله گرمادهی پس از دوره تخمیر انجام نمی گیرد.

-از نظر مقدار چربی :

بدون چربی= مقدار چربی آن کمتر از 5/0 درصد می باشد.

کم چرب= مقدار چربی آن مساوی و بیشتر از 5/0 و کمتر از 5/1 می باشد.

نیم چرب = مقدار چربی آن مساوی و بیشتر از 5/1 و کمتر از 3 می باشد.

پرچرب= مقدار چربی آن مساوی و بیشتر از 3 و کمتر از 6 می باشد.

خامه ای= مقدار چربی آن مساوی و بیشتر از 6 می باشد.

- از نظر درصد ماده خشک:

ماست چکیده = این نوع ماست با یکی از روش های آب زدایی( همچون سانتریفیوژ کردن ، تبخیر کردن و صاف کردن غشایی) یا ترکیبی از این روش ها انجام می گیرد و با استاندارد ملی 4046 کنترل کیفیت می شود.

غیر چکیده=در این نوع ماست برخلاف ماست چکیده مرحله آب زدایی انجام نمی گیرد.

سایرانواع ماست شامل :

ماست پروبیوتیک=  ماست تولید شده به وسیله باکتریهای پروبیوتیک با/ بدون استفاده از باکتریهای سنتی ماست است و با استاندارد ملی  11325 کنترل کیفیت می شود.

ماست طعم دار = فرآورده منعقد شده شیر است که از تخمیر لاکتیکی شیر پاستوریزه به وسیله باکتریهای اختصاصی لاکتیکی و سایر فرآورده های شیر پس از افزودن طعم دهنده های غذایی با / بدون اجزاء ترکیبی به دست می آید و با استاندارد ملی 4046 کنترل کیفیت می شود.

در آزمایشگاه ویژگیهای شیمیایی و میکروبی انواع ماست مطابق استاندارد مربوطه ، مورد آزمون قرار می گیرد.

علاوه بر ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی و میکروبی فرآورده ماست ، ویژگیهای بسته بندی و نشانه گذاری نیز به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

بسته بندی:

ماست بایستی در شرایط کاملاً بهداشتی و در ظروف مجازکه به تایید مراجع قانونی و ذیصلاح کشور رسیده باشد، بسته بندی شده به طوری که قبل از مصرف،  امکان دخل و تصرف در آن وجود نداشته باشد. کلیه مواد اولیه مورد استفاده جهت پوشش دادن و بسته بندی  مواد غذایی بایستی قابلیت استفاده برای بسته بندی را داشته باشد و هیچ گونه تغییرات فیزیکی و شیمیایی در طعم و بوی پنیر ایجاد ننموده و موجب آلوده شدن فرآورده نشود.

نشانه گذاری :

در روی بسته بندی ماست باید نام و نشانی تولید کننده و علامت تجاری آن ، شماره سری ساخت یا تولید،  شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاریخ تولید، تاریخ انقضای قابلیت مصرف (به روز، ماه و سال) و وزن خالص درج شده باشد.

کلیه موارد باید به طور واضح و خوانا، غیر قابل پاک شدن و با جوهر غیر سمی بر روی بسته و یا برچسب ماست برای مصارف داخلی به زبان فارسی و برای صادرات به زبان انگلیسی یا به زبان کشور خریدار ، نوشته و یا برچسب گذاری شود. بنابراین در هنگام خرید علاوه بر تاریخ انقضاء بایستی به نشانه گذاری، علامت استاندارد و کد ده رقمی زیر علامت استاندارد نیز توجه نمود و می توان جهت پیگیری اعتبار پروانه کابرد علامت استاندارد، کد ده رقمی درج شده در زیر علامت استاندارد را به سامانه پیامکی 10001517 ارسال نمود.

همچنین سامانه تلفن گویا 1517 رابط بین مردم و اداره کل استاندارد است و مصرف کنندگان می توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق این سامانه تلفنی، ثبت و پیگیری نمایند.