اطلاعات لازم برای خرید پنیر استاندارد

در استاندارد ملی پنیر ویژگیهای حسی ، فیزیکی و شیمیایی و میکروبی برای فراورده مورد قبول سازمان ملی استاندارد قید شده است و همچنین شرایط لازم برای نمونه برداری، روشهای آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری پنیر توضیح داده شده است.

پنیر بر اساس مقدار چربی به شرح زیر دسته بندی می شود:

بدون چربی: پنیری است که مقدار چربی آن کمتر از 10% می باشد.

کم چرب: پنیری است که مقدار چربی آن مساوی و بیشتر از 10% و کمتر از 25%  می باشد.

نسبتاً چرب: پنیری است که مقدار چربی آن مساوی و بیشتر از 25% و کمتر از 45% می باشد.

چرب: پنیری است که مقدار چربی آن مساوی و بیشتر از 45% و کمتر از 60% می باشد.

پرچرب: پنیری است که مقدار چربی آن مساوی و بیشتر از 60% می باشد.

فرآورده پنیر شامل انواع مختلفی به شرح زیر است:

پنیر پروسس= فرآورده ای است که از مخلوط یک یا چند پنیر مختلف با درجات رسیدن متفاوت همراه با اضافه نمودن مواد امولسیون کننده و سایر افزودنی مجاز و یا بدون اضافه کردن مواد متشکله مناسب ناشی از شیر با حرارت دادن مخلوط فوق در شرایط مناسب فرآوری می گردد. (استاندارد ملی 4659)

پنیر تازه= پنیری است که پس از ساخت و فرآوری بدون زمان رسیدن یا با دوره رسیدن کوتاه (حداکثر یک هفته) آماده مصرف می‌باشد و مطابق با استاندارد ملی شماره  6629 کنترل کیفیت می شود.

پنیر خامه ای= فرآورده ای که از شیر و خامه پاستوریزه تهیه می گردد و دارای بافت نرم و صاف تا کمی ورقه ای می باشد و در تهیه آن از باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک مزوفیل و باکتریهای تولید کننده مواد معطر و نمک و مقدار کمی رنت یا دیگر آنزیم های منعقد کننده در شرایط اسیدی استفاده می شود و مطابق با استاندارد ملی 5881 کنترل کیفیت می شود.

پنیر اِدام= پنیر سخت / نیمه سخت و رسیده ای است که پس از کاهش PH شیر تازه توسط انواع باکتریهای آغازگر لاکتیکی و سپس انعقاد آنزیمی به کمک مایه پنیر یا هر آنزیم منعقد کننده مناسب و مجاز دیگری حاصل شده و پس از طی فرآیندهای رسیدن، بسته بندی و عرضه می گردد دوره رسیدن این محصول برای بهبود عطر، طعم و بافت سه هفته در دمای 10 تا 18 درجه سانتیگراد می‌باشد و مطابق با استاندارد ملی 11833کنترل کیفیت می شود.

پنیر کاممبرت= پنیر نرم و رسیده ای است که پس از کاهش PH شیر تازه توسط انواع باکتریهای آغازگر لاکتیکی و سپس انعقاد آنزیمی به کمک مایه پنیر یا هر آنزیم منعقد کننده مناسب و مجاز دیگری در دمای معین حاصل شده و پس از طی فرآیندهای رسیدن، بسته بندی و عرضه می گردد. دوره رسیدن این محصول برای بهبود عطر ، طعم و بافت 10 روز در دمای 10 تا 16 درجه سانتیگراد می باشد ومطابق با استاندارد ملی 12279کنترل کیفیت می شود.

پنیر دانبو= پنیر سخت / نیمه سخت و رسیده ای است که از انعقاد آنزیمی شیر تازه به کمک مایه پنیر یا هر آنزیم منعقد کننده مناسب و مجاز دیگری پس از کاهش PH توسط انواع مایه پنیرهای لاکتیکی حاصل شده و پس از طی فرآیندهای رسیدن، بسته بندی و عرضه می گردد. دوره رسیدن این محصول برای بهبود عطر، طعم و بافت 3 هفته در دمای 12 تا 20 درجه سانتیگراد می‌باشد و مطابق با استاندارد ملی 13699 کنترل کیفیت می شود.

پنیر امنتال = پنیر سخت و رسیده ای است پس از کاهش PH توسط انواع مایه پنیرهای لاکتیکی حاصل شده و پس از طی فرآیندهای رسیدن، بسته بندی و عرضه می گردد. دوره رسیدن این محصول برای بهبود عطر ، طعم و بافت دو ماه در دمای 10 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد و مطابق با استاندارد ملی 13701 کنترل کیفیت می شود.

پنیر لاکتیکی=  پنیری است که از دسته پنیرهای تازه یا نرسیده و نیمه سخت بوده و از انعقاد شیر تازه همراه با گرمادهی پس از کاهش PH  به وسیله افزودن ماست حاصل می شود. این فرآورده پس از تهیه و بسته بندی، آماده مصرف است و مطابق با استاندارد ملی 13863 کنترل کیفیت می شود.

پنیر پیتزای پروسس= پنیری است که از پنیر اولیه به عنوان ماده اصلی و یا مخلوط آن با یک یا چند نوع پنیر مختلف با درجات رسیدن متفاوت همراه با افزودن مواد امولسیون کننده مجاز و حرارت دادن مخلوط فوق در شرایط مناسب همراه با هم زدن و به دست آمدن مخلوط یکنواخت تهیه می گردد و مطابق با استاندارد ملی 13526 کنترل کیفیت می شود.  

پنیر چدار= جزء پنیرهای سخت بوده و از انعقاد آنزیمی شیر تازه گاو به کمک مایه پنیر یا هر نوع آنزیم منعقد کننده مناسب و مجاز پس از کاهش PH به وسیله انواع مایه های لاکتیکی (باکتریهای آغازگر) حاصل می شود و پس از طی فرآیند رسیدن بسته بندی و عرضه می گردد و مطابق با استاندارد ملی 11832کنترل کیفیت می شود.

پنیر پروسس آنالوگ= فرآورده ای است که علاوه بر پنیر، شامل پودر پنیر، سدیم و کلسیم کازئینات، روغنهای گیاهی مناسب مانند روغن سویا، روغن بادام زمینی، مواد امولسیون کننده، نمک طعام، آب و سایر ترکیبات مجاز بوده که به کمک گرما و عوامل میکانیکی تا رسیدن به یک بافت و طعم یکنواخت شبیه پنیر تهیه می گرددو مطابق با استاندارد ملی 10696 کنترل کیفیت می‌شود.

در آزمایشگاه ویژگیهای شیمیایی و میکروبی انواع پنیرمطابق استاندارد مربوطه، مورد آزمون قرار می گیرد.

علاوه بر ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی و میکروبی فرآورده پنیر، ویژگیهای بسته بندی و نشانه گذاری نیز به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

بسته بندی:

پنیر بایستی در شرایط کاملاً بهداشتی و در ظروف مجازکه به تایید مراجع قانونی و ذیصلاح کشور رسیده باشد، بسته بندی شده به طوری که قبل از مصرف،  امکان دخل و تصرف در آن وجود نداشته باشد. کلیه مواد اولیه مورد استفاده جهت پوشش دادن و بسته بندی  مواد غذایی بایستی قابلیت استفاده برای بسته بندی را داشته باشد و هیچ گونه تغییرات فیزیکی و شیمیایی در طعم و بوی پنیر ایجاد ننموده و موجب آلوده شدن فرآورده نشود.

نشانه گذاری :

در روی بسته بندی پنیر باید نام و نشانی تولید کننده و علامت تجاری آن ، شماره سری ساخت یا تولید،  شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاریخ تولید، تاریخ انقضای قابلیت مصرف ( به روز، ماه و سال) و وزن خالص درج شده باشد.

کلیه موارد باید به طور واضح و خوانا، غیر قابل پاک شدن و با جوهر غیر سمی بر روی بسته و یا برچسب پنیر برای مصارف داخلی به زبان فارسی و برای صادرات به زبان انگلیسی یا به زبان کشور خریدار ، نوشته و یا برچسب گذاری شود. بنابراین درهنگام خرید علاوه بر تاریخ انقضاء بایستی به نشانه گذاری، علامت استاندارد و کد ده رقمی زیر علامت استاندارد نیز توجه نمود و می توان جهت پیگیری اعتبار پروانه کابرد علامت استاندارد، کد ده رقمی درج شده در زیر علامت استاندارد را به سامانه پیامکی 10001517 ارسال نمود.

همچنین سامانه تلفن گویا 1517 رابط بین مردم و اداره کل استاندارد است و مصرف کنندگان می توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق این سامانه تلفنی، ثبت و پیگیری نمایند.