اطلاعیه

 دوره آشنایی با نصب و بازرسی آسانسور با هماهنگی اداره استاندارد سقز و با حضور شرکتهای نصاب و بازرس آسانسور مورد تایید اداره کل استاندارد کردستان برگزار می شود:

سه شنبه 96.08.30 دوره تئوری در سالن اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی سقز

چهارشنبه 96.09.01 دوره عملی بر روی یکی از آسانسورهای در حال نصب

ساعت شروع دوره ها: 15:30

دوره بدون هزینه برگزار خواهد شد و حضور مهندسین کلیه رشته ها آزاد است.