اطلاعیه

به اطلاع كليه كارشناسان استاندارد متقاضي تمديد پروانه كارشناسي استاندارد مي‌رساند، در صورت تمايل به تمديد پروانه خود، اطلاعيه‌هاي شماره 7 الي 9 تهيه شده از طرف سازمان ملي استاندارد ايران، كه در كانال تلگرامي به آدرس http//: telegram.me/isirkurd درج شده است، مطالعه کرده و مدارك و مستندات خود را مطابق اطلاعيه‌ها براي اين اداره كل ارسال نمايند.