اطلاع رسانی عمومی چاپ و ابطال استاندارد در تیر ماه 95

در راستای ترویج استاندارد در حوزه تدوین استانداردهای ملی تعداد 450 عنوان استاندارد چاپ شده جدید، اطلاع رسانی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، رییس اداره تدوین استاندارد گفت: در راستای ترویج استاندارد در حوزه تدوین استانداردهای ملی تعداد 450 عنوان استاندارد چاپ شده جدید و هفت عنوان استاندارد ابطال‌شده در تیر ماه سال‌جاری در زمینه رشته‌های تخصصی برق و الكترونيك، مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني، خوراك و فرآورده‌هاي كشاورزي،  پوشاك و فرآورده‌هاي نساجي و الياف، صنايع شيميايي و پليمر، چوب و فرآورده‌هاي چوبي، سلولزي و كاغذ ، مواد معدني ، خودرو و نيروي محركه ، مخابرات ، اندازه شناسي، اوزان و مقياسها، مهندسي پزشكي،  اسناد و تجهيزات اداري و آموزشي،  چرم، پوست و پايپوش،  مديريت كيفيت، رايانه و فرآوري داده‌ها (فناوري اطلاعات)،   بسته‌بندي، ايمني وسايل سرگرمي و كمك آموزشي كودكان، مكانيك و فلزشناسي، خدمات، حمل و نقل،  كودها و سموم، تجهیزات و فراورده های نفتی و محيط زيست به 47 دستگاه‌های اجرایی مرتبط استان اطلاع‌رسانی شد.