افزایش آزمایشگا‌ه‌های همکار در استان کردستان

حنفی رییس اداره تایید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت استان خبر داد: تعداد کل آزمایشگاه‌های همکار تایید صلاحیت شده در استان کردستان در سال 96 به 27 مورد رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، قربانمحمد حنفی با بیان اینکه خوشبختانه در ابتدای سال 96 تعداد آزمایشگاه های همکاردر کردستان افزایش یافته است، گفت: با تصمیمات گرفته شده توسط  اعضای کمیته در ارتباط با تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار، در دومین جلسه کمیته فنی تایید صلاحیت با تایید صلاحیت سه مورد آزمایشگاه همکار در زمینه‌های کالیبراسیون جرم و دما شهرستان سنندج، تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودرو در شهرستان های سنندج و سقز و ساختمانی در شهرستان بیجار موافقت شد.

به گفته‌ی وی : از ابتدای سال 96 تاکنون 12 مورد آزمایشگاه همکار و سه مورد شرکت بازرسی همکار استانی مورد ارزیابی قرار گرفتند .

حنفی در مورد صدور و تعلیق پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار افزود: در این جلسه با توجه به تصمیمات گرفته شده توسط اعضای کمیته، دو مورد گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار مهندسین مشاور سازه آزمون در زمینه بتن آماده در شهرستان سنندج و آزمایشگاه همکار آرتا آزمون سنندج در زمینه بتن آماده در شهرستان سنندج صادر و یک مورد گواهینامه مربوط به آزمایشگاه آزمون سیمان کردستان (در زمینه سیمان) تعلیق شد.

رییس اداره تایید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت استان در پایان به تعداد آزمایشگاه‌های جدید تایید صلاحیت اشاره کرد و عنوان کرد: از ابتدای سال 96 تا کنون تعداد آزمایشگاه جدید تایید صلاحیت شده به 4 مورد و برای 12 آزمایشگاه آزمون در کمیته فنی استانی نیز تصمیم‌گیری شد.