اقدام سیمای مرکز کردستان به تهیه و پخش گزارشات تولیدی پیرو مصوبات شورای استاندارد استان کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در جلسه مورخ 95/11/25 که با حضور مسئول خبر صدا و سیمای مرکز کردستان، معاونین و کارشناسان اداره کل برگزار گردید، مصوبات جلسه شورای استاندارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد صدا و سیمای مرکز کردستان به منظور ارتقاء فرهنگ استاندارد در میان عموم همشهریان و حمایت از حقوق شهروندان گرامی، نسبت به تهیه و پخش گزارشات تولیدی در زمینه آسانسورها، شهربازیها، نازلهای سوخت و ترازوهای موجود در سطح شهرستان سنندج اقدام نماید.