اقدام غیر قانونی واحد تولیدی مصالح ساختمانی "شارا معدن " واقع در شهرستان کامیاران به فک پلمب

نماینده اداره کل استاندارد استان کردستان در شهرستان کامیاران:کنترل کیفی مصالح ساختمانی و انطباق آنها با معیارهای استاندارد صیانت از حقوق شهروندان و پیروی از قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از نماینده این اداره کل در شهرستان کامیاران، گشت مشترک مصالح ساختمانی در خرداد ماه سالجاری به اتفاق اداره صنعت معدن و تجارت استان  صورت گرفت، بر اساس این گزارش طی این گشت، از شش واحد تولید کننده سنگدانه بازرسی و نمونه برداری بعمل آمد، خط تولید واحد تولیدی "شارا معدن " تولید کننده سنگدانه که در اردیبهشت ماه سالجاری بدلیل انجام تخلفات متعدد، پلمب شده بود، متأسفانه بدون اطلاع و هماهنگی با اداره کل استاندارد بصورت غیر قانونی فک پلمب شده بود، لذا ضمن بررسی موضوع در محل واحد متخلف، نسبت به تهیه صورتجلسه شاهدین  اقدم شد و پرونده تخلفات واحد فوق الذکر به  همراه مستندات و اظهارات سرپرست  آن واحد، برای انجام اقدامات قانونی به واحد حقوقی استاندارد کردستان ارجاع داده شد.