امحاء بیش از صد کیلو سلوفان با برند جعلی" شاتو "

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از نماینده این اداره کل در شهرستان کامیاران، در آخرین مرحله از پیگیری پرونده حقوقی مربوط به کپی برند معروف چیپس با نام "باتو " توسط یکی از واحدهای تولیدی شهرستان کامیاران، در اردیبهشت ماه سالجاری نماینده و کارشناس حقوقی این اداره کل  به واحد تولیدی مذکور مراجعه کرده و  نسبت به امحاء باقی مانده سلوفان های پلمپ شده در انبار  اقدام نمودند، شایان ذکر است این امر در محوطه خارج از کارخانه و با رعایت  مسایل ایمنی صورت گرفت.