انجام آزمون شیر مدارس در استاندارد کردستان

 در راستای اهمیت حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان، امسال کارشناسان آزمایشگاه استاندارد کردستان به انجام آزمون شیر مدارس استان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: طبق قرارداد آموزش و پرورش با اداره استاندارد به منظور کنترل کیفیت شیر عرضه شده در سطح مدارس هر ساله از واحدهای تولیدی شیر مدارس نمونه برداری و آزمون های مرتبط انجام می‌گیرد که از ابتدای مهر امسال تاکنون تعداد  پنج نمونه شیر مدارس درآزمایشگاه های میکروبی و غذایی اداره کل تست شده است.