انجام گشت مشترک بازرسی کارگروه آرد و نان در شهرستان سقز

در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گشت مشترکی با حضور نمایندگان ادارات استاندارد, صنعت، معدن و تجارت, غله و شبکه بهداشتشهرستان سقز انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از نماینده این اداره کل در شهرستان سقز کارخانه های آرد سازی این شهرستان طی این گشت مورد بازرسی قرار گرفت و آردها و گندمهای نمونه برداری شده از این کارخانه ها مورد آزمایش اولیه قرار گرفت، همچنین سنجش وزن کیسه ها ی مختص به آرد و نان نیز از دیگر اقدامات انجام شده گشت فوق الذکر می باشد.