بازدید از آزمایشگاه‌های واحدهای تولیدی شهرستان قروه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان، در راستای بازرسی از تجهیزات آزمایشگاههای واحدهای تولیدی شهرستان قروه، در دی ماه سال جاری، شهناز حسن زاده رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد کردستان به همراه نظام جهانگیری رئیس اداره آزمایشگاه های استاندارد کردستان و محمدی نماینده استاندارد شهرستان قروه از تجهیزات آزمایشگاههای کارخانه های پالایش شیمی،  آرتین بتن و واحد تولیدی اکسیژن طبی سنه اکسید شهرستان قروه بازدید کردند. در این بازیدها ، نواقص و موارد لازم جهت رفع نواقص به واحدهای تولیدی تذکر داده شد.