بازدید از آزمایشگاه تست هیدرو استاتیک مخازن CNG سنندج

در راستای آشنایی کارشناسان اداره کل استاندارد استان کردستان با آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مخازن CNG، معاون ارزیابی انطباق، رییس اداره ی تایید صلاحیت، رییس اداره ی نظارت بر اجرای استاندارد و کارشناسان اداره کل از آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مخازن CNG سنندج بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان:  به منظور ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از انفجار سیلندر، تست هیدرواستاتیک و معاینه فنی سیلندرهای تحت فشار و مخازن CNG، بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۶۷۹۲ الزامی است و با تاکید سازمان ملی استاندارد ایران بر این مهم، در ایران آزمایشگاه های تست هیدرواستاتیک مخازن CNG با هدف بررسی خواص مکانیکی متریال بدنه مخزن در مقابل افزایش فشار مخزن راه اندازی شده است.

براساس این گزارش سيلندرهاي تحت فشار CNG جهت تست ادواري پس از شش سال استفاده، بايد توسط دستگاه تست اندازه گيري افزايش حجم دائمي يا اصطلاحاً تست هيدرواستاتيک مورد آزمون قرار گيرد.

کارشناسان اداره کل استاندارد کردستان در این بازرسی با مراحل تست هیدرواستاتیک که شامل بازرسی چشمی (خارجی)، بازرسی داخلی، ضخامت سنجی، بازرسی گلویی سیلندر، آزمون فشار هیدرولیکی، خشک و تمیز کردن سیلندر، برش سیلندرهای رد شده و نشانه گذاری سیلندر آشنا شدند.

گفتنی است این آزمایشگاه شامل هشت ایستگاه تست شامل، ایستگاه دریافت و تخلیه ایمن گاز، ایستگاه باز کردن شیر سیلندر، ایستگاه تخلیه آب و روغن سیلندر، ایستگاه شستشوی ظاهری و داخلی مخزن، ایستگاه بازرسی چشمی (VT) و توزین، ایستگاه تست هیدرواستاتیک- ایستگاه تخلیه آب و خشک کردن داخل مخزن ، ایستگاه بازرسی و بستن شیر می باشد.