بازدید از پنج مورد زمین شهرداری در کامیاران

در راستای نظارت، بهبود کیفیت و بالا بردن ضریب ایمنی تجهیزات بازی در شهرستان کامیارن، گشت مشترکی با حضور نمایندگان استاندارد و شهرداری شهرستان کامیاران در اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در بازرسی صورت گرفته از یک مورد شهربازی و پنج زمین بازی با مالکیت شهرداری و اجاره بهره برداران بخش خصوصی، وضعیت استاندارد و الزامات قانونی نظیر گواهی های حین نصب و بازرسی های ادواری تایید صلاحیت شده سازمان ملی  استاندارد ایران، توسط کارشناسان بررسی شد.

با توجه به اینکه استانداردسازی مکان های تفریحی و وجود تجهیزات مناسب و منطبق با استاندارد های لازم از مهمترین دغدغه های سازمان ملی استاندارد ایران می باشد، مقرر شد جهت رفاه حال شهروندان و حمایت از حقوق آنها، آماری از تجهیزات بازی به شهرداری شهرستان کامیاران ارائه شود تا تجهیزات جدید منطبق با استانداردهای مربوطه جایگزین تهجیزات مستهلک، فرسوده  و خطر آفرین گردد.