بازدید مدیرکل اداره استاندارد کردستان از واحد تولیدی لبنیات پاک آرا سنندج

 در راستای نظارت بر عملکرد واحد‌های تولیدی و آشنا شدن با مشکلات آنها، مدیر کل اداره استاندارد کردستان، در آبان ماه سال جاری، از واحد تولید لبنیات  پاک آرا سنندج بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌ کل استاندارد استان کردستان: امروز منصور لهونیان مدیر کل استاندارد کردستان و معاون ارزیابی انطباق اداره ‌کل با هدف بررسی وضعیت واحدهای تولیدی از واحد تولیدی لبنیات پاک آرا سنندج بازدید کردند.

 در این بازدید لهونیان نکات مهم درباره‌ی استانداردهای مربوطه را عنوان کرد و یادآوری کرد که وظیفه استاندارد حمایت ازحقوق شهروندان می‌باشد، لذا دقت واحدهای تولیدی در این زمینه باید بیشتر از پیش باشد.

همچنین از بخش‌های مختلف تولیدی و پشتیبانی این واحد تولیدی بازدید به عمل آمد.