بازدید مدیرکل استاندارد استان کردستان از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان واحد آموزشی برادران شهرستان سنندج به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، در راستای اجرای مصوبات جلسه سیاستگذاری تدوین و ترویج استانداردها و همچنین مفاد تفاهم نامه همکاری مابین اداره کل استاندارد کردستان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، در دی ماه سال جاری منصور لهونیان به همراه معاونین اداره‌کل از واحد‌های جوشکاری و تراشکاری، فرز کاری، پروفیل upvc، برق، صنایع چوب، آسانسور، گلخانه، اتومکانیک و برق خودرو بازدید کردند.