بازدید معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از آزمایشگاه‌های کارخانه ایستک

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان، در راستای بررسی تجهیزات آزمایشگاههای کارخانه ایستک، در دی ماه سال جاری، وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران به همراه امینی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و استاندارد حلال سازمان ملی استاندارد ایران، مدیرکل، معاونین و روسای ادارات استاندارد کردستان استاندارد از کارخانه ایستک کردستان بازدید کردند.