بازدید معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از کارخانه ایستک کردستان به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان، در راستای آشنایی با مشکلات واحدهای تولیدی و با توجه به اهمیت محصولات واحدهای تولیدی در رابطه با کیفیت و استانداردسازی همچنین توجه به سلامت و ایمنی مردم، در دی ماه سال جاری، وحید مرندی مقدم  معاون نظارت بر اجرای استاندارد دسازمان ملی استاندارد ایران به همراه امینی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و استاندارد حلال سازمان ملی استاندارد ایران، مدیرکل، معاونین و روسای ادارات استاندارد کردستان استاندارد از کارخانه ایستک کردستان بازدید کردند.