بازدید هیات اقتصادی سقز از تعدادی کارگاه های شرکت جان هُلدینگ در ترکیه

 هیات اقتصادی سقزاز کارگاه های شرکت جان هُلدینگ در ترکیه که برای ساخت کارخانه سیگار در سقز سرمایه گذاری کرده است بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی عمومی اداره کل استاندارد استان که کردستان: معاون برنامه ریزی فرماندار سقز ، مدیر شرکت توزیع برق، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئول اداره استاندارد سقز و بانه و نماینده سرمایه گذار ترکیه ای اعضای این هیات هستند.

 فریبرز اولیایی، معاون برنامه ریزی فرماندار سقز، دعوت از مرادجان، سرمایه گذار بخش خصوصی برای ساخت کارخانه های دیگر جهت اشتغال زایی جوانان و رونق اقتصادی در سقز و آشنایی با نحوه فعالیت کارخانه های سرمایه گذار بخش خصوصی در ترکیه را از اهداف این سفر و حضور در کشور همسایه را عنوان کرد.
اولیایی گفت:کارخانه سیگار سقز در شهرک صنعتی با سرمایه گذاری 240 میلیارد تومانی مراد جان در حال اتمام است.
این سفر از روز دوشنبه 10 دی ماه آغاز شد و هیات اقتصادی 15 دی ماه وارد سقز شدند.