بازرسی از خبازیهای سطح شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از هیوا اردلان، رییس استاندارد شهرستان سقز و بانه، طی گشت مشترکی که با حضور نمایندگان استاندارد، صنعت معدن، شرکت غله و مرکز بهداشت این شهرستان انجام شد، ضمن بازرسی از هفت مورد خبازی، نمونه برداری از آرد مصرفی تعدادی از این خبازیها نیز انجام شد.