بازرسی از سه مهد کودک در شهرستان بانه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از اردلان رییس اداره استاندارد سقز، در راستای استانداردسازی تجهیزات بازی مهدهای کودک بانه و نظر به توجه استاندارد در خصوص ایجاد محیطی مطمئن و ایمن برای کودکان در مهدها و همچنین جلوگیری از حوادث جبران ناپذیر و رسیدن آسیب به کودکان، در اسفند ماه سال جاری در قالب گشت مشترکی با همکاری بهزیستی از سه مهد کودک شهرستان بانه بازرسی به عمل آمد.