بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی بین راهی شهرستان سروآباد

به منظور کنترل بهتر مراکز عرضه مواد غذایی و با توجه به اینکه شهرستان سروآباد یکی از مراکز گردشگری در ایام بهار می باشد، نماینده استاندارد شهرستان اقدام به بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی بین راهی و نان سنتی کرد.

تورج احمدی زاد عنوان کرد: با توجه به اهمیت استاندارد و سلامت شهروندان ضمن بازرسی از سه انبار مهم توزیع آرد آزاد شهرستان، آموزش لازم در خصوص تهیه مواد اولیه استاندارد و تاریخ تولید و انقضا را به پرسنل این مراکز داده و در پایان نکات مهم برچسب گذاری را به صورت کامل تشریح نموده است.