بازرسی از واحدهای تولیدی بتن آماده مریوان

در راستای بررسی کیفیت بتن های آماده سطح استان کردستان، در آبان ماه امسال از واحدهای تولیدی بتن آماده مریوان بازرسی شد‌.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: به منظور کنترل واحدهای بتن آماده سطح شهر مریوان و پیگری نواقص اعلام شده در بازرسی مهر ماه ۹۶ ، ضمن تذکرات لازم در خصوص کیفیت بتن های آماده و رعایت استانداردهای لازم، با توجه به اینکه واحدهای تک بتن و کارا بتن نسبت به تذکرات داده شده بی توجه بوده نسبت به تشکیل پرونده تک بتن و ارجاع آن به اداره حقوقی اقدام شد و پروانه استاندارد واحد کارا بتن در جلسه کمیته علائم اداره کل تعلیق گردید.