بازرسی از واحدهای صنفی، قنادی ها و مکان های فست فود سنندج

پیرو قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای اجرای طرح طاها، امروز مکانهای فست فود فروشی، فروشگاه ها و قنادی ها توسط کارشناسان استاندارد مورد بازرسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در این بازرسی ها کارشناسان  استاندارد ضمن نظارت و بازرسی توضیحاتی در ارتباط با استاندارد و فعالیت اداره کل استاندارد، مشخصات کالاهای استاندارد که باید علامت استاندارد به همراه کد ده رقمی داشته باشند، کالاهای مشمول استاندارد اجباری و تشویقی، توجه به تاریخ تولید و انقضاء، روند اجرای طرح طاها و چگونگی برخورد با فروشندگان متخلف در صورت تکرار تخلف، وجود سامانه ای به عنوان پل ارتباطی بین استاندارد و مردم  به شماره ی 10001517 که در صورت مشاهده کالای غیر استاندارد و یا هر گونه شکایتی می توانند تماس حاصل کنند، ارائه دادند.

بر اساس این گزارش مقادیر زیادی محصولات فاقد علامت استاندارد و کد ده رقمی شامل سس، پنیر، پنیر پیتزا کشف شد.