بازرسی از واحدهای صنفی کولر آبی در شهرستان بیجار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از نماینده این اداره کل در شهرستان بیجار، در راستای اجرای استاندارد جدید کولرهای آبی، گشت مشترکی با حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت و خانه اصناف شهرستان بیجار انجام گرفت، بر اساس گزارش واصله، دراین گشت، بر ضرورت وجود کلیدهای قطع و وصل و محافظ جان در کولرهای آبی توسط بازرسان تأکید شد.