بازرسی ونمونه برداری از واحدهای تولیدی در دیواندره

در راستای نظارت بر واحدهای تولیدی در دیواندره، بازرسی و نمونه برداری از تولیدات تعدادی از واحدهای تولید مصالح ساختمانی و فیلتر هوای خودرو در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان به نقل از کاکی مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان دیواندره:  باتوجه به اهمیت رعایت استانداردها و نظارت بر اجرای آنها از واحدهای تولیدی سنگدانه و موزاییک و فیلتر هوای خودرو در مهرماه، بازرسی به عمل آمد و حضور فعال مدیر کنترل کیفیت بررسی شد و از خط تولید و نحوه عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفیت این واحدها بازدید شد و به منظور اطمینان از کیفیت محصولات تولید شده همزمان نمونه برداری نیز انجام شد.