بررسی 11 مورد پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: جلسه‌ی کمیته‌ی تایید صلاحیت اردیبهشت ماه سال جاری ، در اداره‌کل استاندارد استان کردستان تشکیل شد.

رییس اداره‌ی آموزش استاندارد گفت: این جلسه در راستای بررسی تصویب صدور پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت تشکیل شد که پس از بررسی 11 مورد پرونده مدیران کنترل کیفی، پنج مورد پرونده صادر، دو مورد تمدید و سه مورد ابطال شد.