برگزاری دوره آموزشی آنالیز به روش کروماتوگرافی در کردستان

در راستای ارتقاء سطح دانش مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان واحدهای تولیدی، دوره آموزشی « آنالیز به روش کروماتوگرافی » با همکاری مرکز آموزشی دانش سرای سیمیا، 19 بهمن ماه سال جاری در اداره‌کل استاندارد استان کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: این دوره با حضور مدیران کنترل کیفیت، مدیران تولید، مدیران تضمین کیفیت، مسئولین آزمایشگاه واحدهای تولیدی و کارشناسان اداره‌کل استاندارد کردستان، با تدریس دکتر محمدی آذر دکتری تخصصی شیمی تجزیه و مدرس دانشگاه برگزار گردید.

براساس این گزارش در دوره‌ی مذکور حاضرین با مفاهیم اولیه جداسازی فاز متحرک مایع و فاز متحرک گازی، مکانیزم کارکرد کروماتوگراف در تعویض یونی، جذب سطحی و مکانیزم پارتیشنی، مبانی و تئوری تکنیکهای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC، مبانی و تئوری تکنیکهای کروماتوگرافی گازی GC، شناسایی انواع روشهای متداول کروماتوگرافی گازی(تقسیمیGLC، جذبیGSC)، اجزاء مختلف دستگاه کروماتوگرافی و نحوه عملکرد آن در آنالیز نمونه آشنا شدند.