برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش استاندارد در کردستان

 اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد استان کردستان در راستای اجرای تفاهم‌نامه همکاری با سازمانها و نهادهای استان، شهریور ماه سال جاری دوره‌ی آموزشی  نحوه تدوين استانداردهاي ملي ايران و آئين نگارش تدوين مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 5« را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: پس از احصاء فهرست متقاضیان واجد شرایط با پیگیری و رایزنی با نمایندگان سازمان‌ها و نهاد های استان، دوره‌ی آموزشی »نحوه تدوين استانداردهاي ملي ايران و آئين نگارش تدوين مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 5« به مدت دو روز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، درمحل سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی با حضور متقاضیان واجد شرایط این دو دانشگاه و نیز سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی، استانداری و مدیران کنترل کیفی استان برگزار شد.