برگزاری دوره آموزشی استاندارد سازی محیط وتجهیزات مهدهای کودک استان

در راستای اجرای  قوانین  و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص استاندارد سازی مهد‌های کودک با هدف ایجاد محیطی امن، سالم و مطلوب برای کودکان، دوره آموزشی" استاندارد سازی مهد‌های کودک "در دی ماه سالجاری در محل اداره کل بهزیستی استان کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان در این دوره آموزشی محمد سعید زاهدی، رئیس اداره تایید صلاحیت  اداره کل به تشریح الزامات  استاندارد سازی  مهد‌های کودک پرداخت .

زاهدی همچنین در خصوص ضرورت  استاندارد سازی ، نحوه نصب و ممنوعیت برخی وسایل بازی مطالبی را جهت ارتقاء سطح آگاهی شرکت کنندگان در دوره عنوان نمود.

در این دوره آموزشی بالغ بر یکصد نفر شرکت داشتند و مقرر شد نسبت به صدور گواهینامه آموزشی برای آنها توسط اداره کل اقدام گردد.